• AFU Shop

Troëng, Ivan: Hur månen föddes för 11.800 år sedan

Price:
$10
Inc. 0% Tax
Type:
Very good
Out of Stock
1973, Larson, Stockholm
Softcover, 191 pages, ill., bibl., index
Ivan Troëng presenterar geologiska fakta och radioaktiva dateringar som stöder teorin att månen föddes ur Stilla havet för ca 11.800 år sedan efter en kollision med en asteroid.
Denna enorma katastrof i jordens och mänsklighetens historia ligger bakom de gamla berättelserna om Atlantis, Ragnarök och många andra, menar författaren. Han vill visa att en rad forntidsmyter helt enkelt är sedan länge missförstådd historisk verklighet.
Ca 80 Skr