• UFO-Sweden Shop

UFO aktuellt 2010-2014

Price:
$7
Inc. 0% Tax
Quantity:
2010-2014, UFO-Sverige, Sala
Tidskrift, 21x29,5 cm
Ansvarig utgivare: Håkan Ekstrand
Tidskrift för forskning och debatt kring omstridda fenomen.
Tidskriften är organ för Riksorganisationen UFO-Sverige
Halva tidskriften består av UFO, Norges största specialtidsskrift om UFO-fenomenet
2010-2014, UFO-Norge, Oslo
Ansvarig utgivare: Mentz D. Kaarbö