• AFU Shop

UFO aktuellt 2015 - 2017

Price:
$7
Inc. 0% Tax
Quantity:
2015-17, UFO-Sverige, Sala
Tidskrift, 21x29,5 cm
Ansvarig utgivare: Håkan Ekstrand
Tidskrift för forskning och debatt kring omstridda fenomen.
Tidskriften är organ för Riksorganisationen UFO-Sverige
Halva tidskriften består av UFO, Norges största specialtidsskrift om UFO-fenomenet
2015-17, UFO-Norge, Oslo
Ansvarig utgivare: Mentz D. Kaarbö