• AFU Shop

Almquist, Solveig: Gengångarföreställningar i svensk folktro ur genreanalytisk synpunkt

Price:
$16
Inc. 0% Tax
SKU:
P1933332
Type:
Good, little browned by age
Out of Stock
1984, Almqvist & Wiksell International, Stockholm
Softcover, 194 pages, bibl.
Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen 1984, Stockholms Universitet, Religionshistoriska institutionen.
English summary.