• AFU Shop

Edberg, Rolf (red.): Här är vi hemma.

Price:
$10
Inc. 0% Tax
Type:
Very good
Quantity:
In Stock
En antologi om modernt vetande sammanställd av Rolf Edberg.
En samling vetenskapsmän och kvinna som ger helhetsperspektiv om universium, materiens beståndsdelar, klimatet, kretslopp, celler, jorden och människan.

1982, Bra Böcker, Höganäs
Hardcover, 224 pages, ill., index