• AFU Shop

Gribbin, John: Jakten på Schrödingers katt. Kvantmekaniken och verkligheten

Price:
$17
Inc. 0% Tax
SKU:
P1663458
Quantity:
1985, Ingenjörsförlaget, Stockholm
Softcover, 206 pages, ill., bibl., index
Orig: In search of Schrödingers cat
Jakten på Schrödingers katt beskriver den långa utvecklingsvägen från Newtons lagar till den moderna fysiken och tar upp några av de speciella områden där kvantmekaniken har sina tillämpningar. Boken ger en god inblick i historiken och metodiken bakom de stora framstegen inom fysiken och hur den nya fysiken växer fram. Genom beskrivningen av fysikernas ansträngningar att nå ny kunskap får fysiken ett konkret och mänskligt ansikte. Den moderna fysikens tillämpningar, som laser och maser, supraledning, halvledare samt atomers och kärnors uppbyggnad tas upp. Vidare ägnas stort utrymme åt den filosofiska tolkningen av kvantmekaniken och de yttersta konsekvenserna av denna t.ex. Everetts och de Witts flervärldsteorier. I slutet av boken ges en översikt över de nyaste fysikaliska teorierna t.ex. Glashow-Weinberg-Salam-teorin för växelverkan mellan svaga och elektromagnetiska krafter, supersymmetrier och inflationsteorin för universums uppkomst.