• AFU Shop

Reader's Digest: Världens olösta mysterier

Price:
$19
Inc. 0% Tax
Quantity:
Innehåll: Strövtåg i myternas vär
ld, De stora stenarnas gåt, Gömda och glömda städer, Pyramidbyggarna, Kulturernas födelse och död, Märkliga fyndplatser världen runt.
1978. 1979, 1980, 1982, Reader's Digest AB. Stockholm
Hardcover, 319 pages, illustrated
Note: Heavy weight