• AFU Shop

Rothstein, Mikael: UFO - myten om rymdvarelser och flygande tefat

Price:
$23
Inc. 0% Tax
Type:
Good, a few pencil underlines
Quantity:
In Stock
2001, Nya Doxa, Nora
Softcover, 199 pages, bibl.
"Flygande tefat" - UFO:n - har sedan slutet av 1940-talet haft sin plats i den västliga världens berättelser och därmed i många människors medvetande. Berättelser om störtade rymdskepp, om människors möten med varelser från andra världar, om märkliga fenomen på himlen och om sammansvärjningar som syftar till att dölja sanningen florerar som aldrig förr. Författaren undersöker ämnet ur ett religionshistoriskt, sociologiskt och folkloristiskt perspektiv.
Ca 185 Skr